RB-logo-120x47.jpg

Informatie stamrecht

 

 

U gaat een ontslagvergoeding ontvangen.

U zit op dit moment in een onzekere situatie. U dreigt (gedwongen) uw baan te verliezen en wat zal de toekomst brengen. Wat zal ik doen met het geld dat wordt ontvangen van de ex-werkgever. In het kort zijn daarvoor 4 opties.

1. Gelijk afrekenen met de fiscus.

Voordeel van deze methode is dat het geld dat overblijft niet meer progressief belast zal worden. U kunt ermee doen wat u wilt. Het grote nadeel hiervan is dat u onnodig te veel belasting betaalt. De uitkering wordt progressief belast en zal vaak met 52% belast worden.

2. Afstorten bij een verzekeringsmaatschappij.

Deze variant heeft als voordeel dat u over de latere stamrecht uitkeringen meestal minder belasting betaalt dan bij een uitkering ineens. Het nadeel is dat u niets meer te zeggen heeft over het afgestorte geld totdat het weer door de verzekeringsmaatschappij aan u wordt uitgekeerd. Een ander nadeel zijn de vaak zeer hoge (en vaak niet erg inzichtelijke) kosten die de verzekeringsmaatschappij in rekening brengt voor haar diensten. Deze kunnen oplopen tot 8 tot 10% van het gestorte kapitaal en jaarlijks meer dan één procent van het kapitaal aan beheerskosten.

3. Afstorten op een bankspaarrekening.

Banksparen is een variant op verzekeren waarbij het geld bij overlijden, in tegenstelling tot afstorten bij een verzekeringsmaatschappij, van de laatste begunstigde niet naar de verzekeringsmaatschappij gaat, maar naar de erfgenamen. Bovendien is de kostenstructuur iets overzichtelijker opgebouwd.

4. Afstorten in uw eigen stamrecht B.V.

In deze variant heeft u eveneens meestal een forse belastingbesparing omdat de afkoopsom niet in één keer wordt ontvangen maar gespreid. U heeft echter (als directeur van de Stamrecht B.V.) nog wel zeggenschap over wat er met het geld gebeurt. Zo is de Stamrecht B.V. vrij om zelf te bepalen hoe zij het Stamrechtkapitaal belegt. Dat kan bijvoorbeeld zijn door het kapitaal weer “terug” te lenen aan u zelf, of door het kapitaal te steken in een door u op te zetten bedrijf.
Nadeel ten opzichte van direct afrekenen met de fiscus is het papierwerk en de kosten die de eigen Stamrecht B.V. met zich meebrengt.

Een goede keuze over aanwending van uw gouden handdruk betekent dat u veel zaken tegen elkaar afweegt. U dient rekening te houden met uw wensen en verplichtingen nu maar zeker ook in de toekomst. Professioneel en onafhankelijk advies kan van onschatbare waarde zijn. Hiervoor kunt u uitstekend bij Fiscamere terecht.