RB-logo-120x47.jpg

Spaar BV

Spaar BV

 

Steeds meer krijgen we vragen over de lage rente en hoe daarop bespaard kan worden en hoe er minder belasting betaald kan worden over het vermogen. Een spaar BV kan hiervoor een oplossing zijn.

 

Wat is een Spaar BV?

Een Spaar BV is een simpele BV waarin u uw overtollig spaargeld gestort wordt. In deze Spaar BV betaalt u mogelijk minder belasting dan wanneer u het spaargeld in Box 3 laat staan. Het heffingsvrije vermogen van € 30.360,-- (vrijstelling 2019) laat u uiteraard in privé staan. Voor fiscale partners is dit 2 maal € 30.360,--, dus € 60.720,--. U heeft uw spaargeld overgebracht van box 3 naar box 2 en hiervoor gelden andere tarieven.

  

Wat zijn de voordelen van een Spaar BV?

U betaalt belasting over het werkelijke rendement dat u op het spaargeld behaalt en niet over het (vaak veel te hoge) fictieve rendement dat door de overheid is vastgesteld.

Daarnaast kan het zijn dat wanneer u een eigen bijdrage voor ziektekosten betaalt aan het CAK, het vermogen in Box 3 wordt meegenomen in de berekening. Wanneer u een Spaar BV heeft, wordt dit spaargeld niet meegenomen in de berekening van uw eigen bijdrage. Bovendien wordt uw eigen bijdrage voor 2019 berekent aan de hand van uw vermogen in Box 3 op 1 januari 2017. Het CAK gebruikt dus met uw gegevens van twee jaar terug, wat vaak zeer negatief uitvalt.

 

Wat zijn de nadelen van een Spaar BV?

De nadelen van een spaar BV is dat er jaarlijks een aangifte Vennootschapsbelasting bij de belastingdienst ingediend dient te worden en de publicatie bij de Kamer van Koophandel. Ook heeft u te maken met de eenmalige oprichtingskosten.

  

Geld storten in de BV

Nadat de BV is opgericht kunt u uw spaargeld van de privé spaarrekening overboeken naar de bankrekening van de Spaar BV. Bij de oprichting is reeds rekening gehouden met een hoger geplaatst aandelenkapitaal dan bijvoorbeeld met een normale BV. De reden hiervoor is dat u eventueel in de toekomst extra stortingen kunt doen en daarvoor niet eerst langs de notaris hoeft voor een aanpassing van de statuten. Wanneer u de BV gebruikt waarvoor deze is bedoeld, namelijk als alternatief voor sparen in Box 3, loopt u geen risico om privé aansprakelijk gesteld te worden voor schulden in de BV en dus verplicht te worden om het hogere aandelenkapitaal bij te storten.

  

Geld opnemen uit de BV

Uiteraard kunt u de winsten uit de BV opnemen. U moet er dan wel rekening mee houden dat u over de verschuldigde uitkeringen uit de BV de zogenaamde aanmerkelijk belangheffing (box 2) van 25% verschuldigd bent. Daarnaast kunt u de BV opheffen en het spaargeld onbelast uit de BV halen. Dit kan natuurlijk ook gedeeltes, maar daarvoor heeft u wel een aanpassing van de statuten nodig. Het nominale bedrag van de aandelen zal moeten worden aangepast. Dit moet door een notaris gebeuren en daar zijn extra kosten aan verbonden.

  

Wanneer is een Spaar BV rendabel?

Wanneer u samen met een fiscaal partner bent is een Spaar BV in de meeste gevallen vanaf € 300.000,-- spaargeld rendabel. Een spaar BV kan vaak voor een alleenstaande al vanaf € 225.000,-- voordeliger zijn dan dat het spaargeld in Box 3 staat. Aan de hand van een paar rekenvoorbeelden wordt duidelijk dat het aantrekkelijk kan zijn om een spaar BV op te richten.

 

Voorbeeld 1.

Een echtpaar bezit € 300.000,-- spaargeld en ontvangt 0,5% rente.

De te betalen belasting in box 3 wordt: 

Spaargeld 300.000
Heffingsvrij vermogen (2 maal € 30.360) " 60.720
   
Heffingsgrondslag 239.280
   
Te betalen belasting in Box 3   2.212
Ontvangen rente  " 1.500
   
Verlies door sparen in box 3  -/-   612

 De te betalen belasting in box 2 wordt: 

Ontvangen rente 1.500
Administratiekosten bij Fiscamere " 345
   
Belastbare winst 1.155
 Vennootschapsbelasting 19%  " 219
   
Netto winst 936
 AB-heffing bij uitkering 25%  " 234
   
Netto rendement bij sparen in box 3 702

  

Dit voorbeeld laat zien dat sparen in en een Spaar BV uiteindelijk € 1.314,-- “goedkoper” is dan traditioneel sparen in Box 3.

 

Voorbeeld 2.

Een echtpaar bezit € 500.000,-- spaargeld en ontvangt 0,5% rente.

De te betalen belasting in box 3 wordt:

Spaargeld 500.000
Heffingsvrij vermogen (2 maal € 30.360) " 60.720
   
Heffingsgrondslag 439.280
   
Te betalen belasting in Box 3   4.782
Ontvangen rente  " 2.500
   
Verlies door sparen in box 3  -/-   2.282

De te betalen belasting in box 2 wordt:

Ontvangen rente 2.500
Administratiekosten bij Fiscamere " 345
   
Belastbare winst 2.155
 Vennootschapsbelasting 19%  " 409
   
Netto winst 1.746

 AB-heffing bij uitkering 25%

 " 436
   
Netto rendement bij sparen in box 3 1.310

 

Naarmate het vermogen toeneemt, neemt het voordeel van een Spaar BV toe. Bij een spaarsaldo van € 500.000,-- is het verschil al toegenomen naar € 3.592,--.

 

Voorbeeld 3

Een alleenstaande bezit € 225.000,-- spaargeld en ontvangt 0,5% rente.

De te betalen belasting in box 3 wordt:

Spaargeld 225.000
Heffingsvrij vermogen (2 maal € 30.360) " 30.360
   
Heffingsgrondslag 194.640
   
Te betalen belasting in Box 3   2.058
Ontvangen rente  " 1.125
   
Verlies door sparen in box 3  -/-   933

  De te betalen belasting in box 2 wordt:

Ontvangen rente 1.125
Administratiekosten bij Fiscamere " 345
   
Belasbare winst 780
 Vennootschapsbelasting 19%  " 148
   
Netto winst 631
 AB-heffing bij uitkering 25%  " 157
   
Netto rendement bij sparen in box 3 474

 Uit voorbeeld 3 blijkt dat een Spaar BV bij € 225.000,- aan spaargeld voor een alleenstaande al € 1.407,- voordeliger is dan sparen in Box 3.

 

Voorbeeld 4.

Een alleenstaande bezit € 500.000,-- spaargeld en ontvangt 0,5% rente.

De te betalen belasting in box 3 wordt:

Spaargeld 500.000
Heffingsvrij vermogen (2 maal € 30.360) " 30.360
   
Heffingsgrondslag 494.640
   
Te betalen belasting in Box 3   5.037
Ontvangen rente  " 2.500
   
Verlies door sparen in box 3  -/-   2.537

De te betalen belasting in box 2 wordt:

Ontvangen rente 2.500
Administratiekosten bij Fiscamere " 345
   
Belastbare winst 2.155
 Vennootschapsbelasting 19%  " 409
   
Netto winst 1.746
 AB-heffing bij uitkering 25%  " 436
   
Netto rendement bij sparen in box 3 1.310

 

 Uit voorbeeld 4 blijkt dat een Spaar BV bij € 500.000,- aan spaargeld voor een alleenstaande al € 3.847,- voordeliger is dan sparen in Box 3. Ook dit verschil loopt op naar mate het spaarbedrag hoger is.